דיני נדל"ן ונזיקין

הוצאת לשון הרע ודיבה

תחום נזיקי נוסף בו עוסק משרדינו הוא תביעות לשון הרע על פי חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965. חוק איסור לשון הרע עוסק בהגנת כבודו ושמו הטוב של אדם באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים להשפילו ולבזותו. החוק מגדיר כי פרסום לשון הרע יכול להוות עוולה אזרחית בנזיקין ויכול אף להתגבש לכדי עבירה פלילית. בגין העוולה האזרחית ניתן לקבל פיצויים וסעדים הן לפי החוק עצמו והן לפי פקודת הנזיקין, ובהתקיים העבירה הפלילית יוטל עונש של עד שנת מאסר. דינים אלה עורכים איזון בין חופש הביטוי והעיתונות מחד, לבין הזכות לכבוד ולשם טוב מאידך.

לא כל ביקורת נ' עובד ציבור מוגנת נגד הוצאת דיבה- בתביעה שהוגשה ע"י משרדנו לפני כמעט 7 שנים הסתיים סכסוך ארוך בין יו"ר ועד (לשעבר) ישוב "עץ אפרים" שבשומרון לבין תושב המקום אשר במסווה של כתבי ביקורת הפיץ בכתב ובע"פ דברי בלע ולשון הרע נגד היו"ר דאז.

בימ"ש השלום בירושלים קבע שאין בדברים הנ"ל ביקורת הוגנת, אלא לשון הרע ובמטרה לפגוע וחייב את התושב בתשלום פיצוי של 80,000 ₪ והוצאות שכ"ט עו"ד של 20,000 ₪ וזאת ללא צורך בהוכחת נזק. פס"ד ניתן במרץ 2011. התושב הגיש ערעור והפרשה טרם הסתימה.

המידע שמובא לרשות הגולשים באתר אינו בא במקום או כתחליף לייעוץ משפטי.