דיני משפחה

מהו הסכם ממון

הסכם ממון כשמו כן הוא, מטרתו להסדיר את כל העניינים הממוניים בין בני זוג טרם נישואיהם או במהלך חיי נישואיהם.
הסכם ממון אשר ניכרת בין בני זוג טרם נישואיהם, בא להבטיח הסדר רכושי בין בני הזוג, תוך מטרה ברורה למנוע מחלוקות עתידיות אם יתעוררו כאלו, זאת עוד בטרם הפכו בני הזוג ליחידה משפחתית אחת.
הסכם ממון תוך כדי חיי הנישואין, בא להבטיח את ההסדר הרכושי בין הצדדים בין אם קיימת הפרדה/שיתוף בנכס מסויים בין אם לאוו.
ההמלצה של משרדינו לערוך הסכם ממון טרום נישואין, מקורה נעוץ ביעילות ובזריזות בה ניתן לבצע הפרדה רכושית, אם וכאשר בני זוג מחליטים להתגרש, שכן פעמים רבות ההפרדה הרכושית בין בני הזוג היא המוקש העיקרי לפירוד מהיר. לעומת זאת, אם בימים כתיקונם עת חיי השלווה והשלום אפיינו את התא המשפחתי, קבעו בני הזוג הפרדה רכושית, יוביל הדבר לפתרון צודק יעיל וזריז ברכושם והכאב בפירוק התא המשפחתי עשוי להיות קשה פחות.

האם חובה לאשר הסכם ממון?
התשובה היא כן! רק שקיים הבדל אם מדובר בהסכם בין בני זוג, שטרם נישאו כי אז ניתן לאשר אותו אצל נוטריון או רשם נישואין, בשונה מהסכם ממון שנערך תוך כדי חיי הנישואין שמחייב אישור של בית משפט לענייני משפחה ותשלום אגרה לבית משפט בשיעור של 461 ש"ח.
המשמעות העיקרית של אישור ההסכם בבית משפט היא לתת משנה תוקף להסכמות הצדדים ועל כן, בית המשפט מחייב את נוכחות הצדדים בעת אישור ההסכם על ידו, ודואג להקריא לצדדים את ההסכם ומוודא כי הם הבינו את תוכנו וחתמו עליו מרצונם החופשי.

איזה חוק חל על הסכם ממון?
חוק יחסי ממון התשל"ג 1974, אשר לפיו מאשרים את ההסכם. חשוב לדעת, שחוק זה חל על בני זוג שנישאו רק לאחר תחולת החוק ולא לפניו. על בני זוג שנישאו טרם תחולת החוק חל הסדר הרכושי שונה והוא הסדר של שיתוף כללי בין הצדדים לכלל הרכוש שניצבר במהלך נישואי הצדדים אלא אם הוכח אחרת.

בנובמבר 2008 תוקן החוק במטרה לפתור את העוול שהיה קבוע בו, אשר נוצר עקב מפגש האינטרסים בין דיני המשפחה האזרחיים לדיני הגירושין הדתיים.
בטרם התקבל התיקון, אפשר החוק את חלוקת הרכוש בין הצדדים רק לאחר מתן הגט בפועל בבית הדין הרבני. מצב זה אפשר סחטנות של צד אחד, אשר נאלץ לעיתים, להסכים לתנאים משפילים ומפלים, רק כדי שהצד השני יאות לתת לו גט, אשר יאפשר הגשת תביעה לחלוקת הרכוש המשותף.
יתרה מזאת, במצב דברים זה, מהצד החלש כלכלית, לעיתים רבות, נעדרו האמצעים הכלכליים לניהול הליך משפטי יקר לחלוקת הרכוש (או לכל הליך אחר (משמורת, מזונות ילדים וכד'), שכן רכושו היה בידי הצד השני.
משהתקבל התיקון, בתי המשפט האזרחיים רשאים לדון בחלוקת הרכוש המשפחתי לפני מתן הגט, תוך עמידה במס' תנאים שהעיקריים ביניהם הם:
1. חלפה שנה מיום שנפתח הליך להתרת נישואין, הוגשה תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין או תביעה לפסק דין הצהרתי בענין זכויות הצדדים או הוגשה תביעה לפירוק שיתוף ברכוש הצדדים.
2. קיים קרע בין בני הזוג או שהם חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת משך תקופה מצטברת של תשעה חודשים רצופים.
3. ניתן כלפי בן הזוג של המבקש את פירוק השיתוף צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה או החוק למניעת הטרדה מאיימת.
4. הוגש כתב אישום נגד בן הזוג של המבקש הכוללת אישום בעבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו.
בכל מקרה בין המשפט רשאי להפעיל שיקול דעתו ולקצר את המועדים הקבועים בחוק.

הסכם ממון מול הסכם גירושין
הסכם ממון כפי שכבר הוסבר קודם לכן, מטרתו להסדיר את כלל העניינים הרכושים בין בני זוג אם טרם נישואיהם ואם תוך כדי חיי הנישואין.
הסכם גירושין לעומת זאת, מאגד בתוכו לא רק את ההסדר הרכושי שיחול בין הצדדים עם גירושיהם אלא, מסדיר נושאים נוספים וחשובים לא פחות, שיש לקבוע לגביהם כללים עם פירוק התא המשפחתי.
כך למשל, מוסדרים דמי המזונות שעל האב לשאת בהם לילדיו, מוסדר נושא המשמורת והסדרי הביקורים והלינה, ועוד היבטים נוספים שעולים מעצם סיום קשר הנישואין בין בני הזוג שרובם קשורים בילדי בני הזוג, גידולם חינוכם והצרכים השונים שלהם שעל ההורים לשאת בהם יחדיו חרף גירושיהם.

המידע שמובא לרשות הגולשים באתר אינו בא במקום או כתחליף לייעוץ משפטי.