דיני משפחה

בית משפט למשפחה

בית משפט לענייני משפחה הוקם בשנת 1996, כאשר הראשון בארץ הינו בית המשפט היושב ברמת גן בבית נוח מנחמי ולאחריו נפתחו עוד רבים.
בית משפט למשפחה דן בסכסוכים אשר התגלעו בתוך המשפחה מתביעות מזונות, רכוש משמורת, תביעות אבהות, התרות נישואין ענייני קטינים חטופים , וכלה בתביעות הקשורות לעזבונו של אדם ואפוטרופסות.
בנושאי גירושין ונישואין, אין בית המשפט מוסמך לדון ועניניים אלו נותרו ועודם בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני.
בבית משפט למשפחה יש להגיש תביעה נפרדת שבצידה אגרה, לכל עניין ועניין אותו רוצים לתבוע, ולא ניתן "לכרוך" מספר עניינים בתביעה אחת. כך למשל, תביעת מזונות ומשמורת לא תוגש בכתב תביעה אחד אלא בשני כתבי תביעה, על אף שמדובר באותה משפחה ואותם צדדים.
כמו כן, במסגרת התביעות המוגשות, בסמכותו של בית המשפט ליתן לצד המבקש זאת סעדים זמניים שונים כגון, צווי עיכוב יציאה מהארץ, עיקול, מניעה ועוד..
בית המשפט למשפחה אף מוסמך לדון בגילויי אלימות המתגלעים בתוך המשפחה בין בני משפחה, ולהוציא במסגרת הזו צווי הגנה/הרחקה לצד האלים.
הואיל והגשת תביעות לבית המשפט למשפחה הינו הליך מורכב, כדאי ורצוי להסתייע בעורך דין המומחה בתחום ולא לפנות באופן עצמאי מטעמים כלכלים שכן "הזול עולה ביוקר" והנזק שצד הפונה באופן עצמאי עשוי לגרום לעצמו העשוי להיות לעתים בלתי הפיך, שכן בל נשכח שאנו עוסקים בדיני נפשות!


קיבלת תביעה מה עושים?
צד אשר תובע בבית משפט למשפחה חייב לבצע מסירה אישית של כתב התביעה לצד השני, הלוא הוא הנתבע. הנתבע שקיבל את כתב התביעה חייב להגיש כתב הגנה לבית המשפט בפרק זמן של 15 יום בתביעת מזונות ובפרק זמן של 30 יום בתביעות אחרות.
על מנת להגיש כתב הגנה ראוי שמספק רשת הגנה טובה ונכונה לצד התובע, רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בתחום אשר יערוך עבורך כתב הגנה וייצג אותך בהליך המשפטי.

המידע שמובא לרשות הגולשים באתר אינו בא במקום או כתחליף לייעוץ משפטי.