דיני משפחה

משמורת ילדים

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש, קיימים שיקולים רבים אותם יש לקחת בחשבון, אך השיקול המהותי ביותר הוא הנוגע לילדים, מי יהיה המשמורן, איך יתקיימו הסדרי הראייה עם ההורה שאינו המשמורן? כמה ימים בשבוע יקבל ההורה המשמורן את ילדיו? האם גם תינוק יכול ללון אצל ההורה שלא משמורן מייד עם הפירוד או שיש גיל סף אליו עליו להגיע? שאלות רבות כאלו ואחרות עולות וצצות בין ההורים, ועל פי רוב מנהלים ביניהם ההורים מלחמת חורמה, ולעתים נשכחת מהם העובדה כי מלחמת חורמה זו ביניהם על ילדיהם פוגעת בילדיהם עוד יותר.


עקרון טובת הילד
במדינת ישראל קיים עקרון על והוא עקרון טובת הילד. עקרון זה הוא מעין סל של שיקולים רחבים, שבית המשפט יכול להביא בחשבון בקביעת המשמורת לגבי ילדים הנחשבים קטינים. בתוך מכלול השיקולים הבאים בחשבון תחת הכותרת "טובת הילד" שוקל בית המשפט בין היתר את צרכיהם וזכויותיהם והאינטרסים של הילדים .
מצב נפוץ הוא כאשר ההורים נלחמים על גבם של הילדים ולעתים רבות בעת סערת הרגשות המתחוללת בינהם, נוטים לשכוח כי להרחיק את ילדם מההורה הלא משמרון , כאמצעי מיקוח, פוגע אך ורק בילד והופך אותו לכלי משחק .במערכה בה הוא כל כך פגיע
האמנה בדבר זכויות הילד מיום 20 לנובמבר 1989, אושררה בשנת 1991 על ידי מדינת ישראל, מתייחסת בין היתר לכך, שהילד לשם התפתחות הרמונית ומלאה של אישיותו צריך לגדול בסביבה משפחתית, באווירה שתסב לו אושר ותהא אוהבת מבינה ותומכת.
הסדרי ראייה שנקבעים בין ההורים, ובאין הסכמה על ידי בית המשפט שמסמיך את פקידת הסעד לשנות הסדרים אלו, אינם סופיים וניתנים לשינויים בהתאם לגילו של הקטין, לשינויים שמתרחשים אצל ההורים ולרצונם של הילדים, בגילאים גדולים יותר.
כיצד מחליט בית המשפט מהי טובת הילד? שאלה זו מועלית בבית המשפט בזמן שקיימת מחלוקת בין ההורים מי יהיה ההורה המשמורן או מחלוקות מהותיות בנושא הסדרי הראייה. לעתים כאשר צד טוען כי ההורה האחר אינו מתאים להיות הורה משמורן, בוחן בית משפט עניין זה בכלים מקצועיים, על ידי הפניית הצדדים לבחינת מסוגלותם ההורית על ידי אנשי מקצוע, אולם על פי רוב ההחלטה בדבר תכיפות הסדרי הראייה הסדרי לינה וחופשות נקבעים על סמך המלצה של העובדים הסוציאליים בשירותי הרווחה בעיר מגורי הקטינים שמוגשת לבית המשפט למשפחה ועל פי רוב מאמץ בית המשפט את המלצות העובדים הסוציאליים ואף מסמיך אותם לשנות ולהרחיב את הסדרי הראייה עם ההורה שאינו משמורן.
על אף שקשה היא ההחלטה בדבר מהי טובת הילד,ניתן לומר כי עניין אחד הוכרע חד משמעית:טובת הילד להורים גרושים היא קשר אמיץ,חם וקרוב, עם שני ההורים, היעדר אב כמו היעדר האם מערערים את יסודות עולמו של הילד. לילד יש יכולת הסתגלות מדהימה להרבה הסדרים טכניים שנכפים עליו במהלך גירושי הוריו, אבל הניתוק מאחד ההורים, הוא מכה שהם לא מסוגלים להתאושש ממנה.


משמורת משותפת
ישנה אסכולה אשר מאמינה כי משמורת משותפת של שני ההורים באופן שווה, היא המנגנון הראוי ביותר עבור הקטינים וכי בו בזמן שבני הזוג מתגרשים , הם לעולם אינם מתגרשים מילדיהם ותמיד במובן מסויים יישארו משפחה, גם אם כל אחד מבני הזוג יקים לעצמו משפחה חדשה.
משמורת משותפת בין בני זוג מחייבת מספר תנאים מקדמיים לקיומה : תקשורת בסיסית טובה בין ההורים הגרושים, מגורים בסמיכות האחד לשני והיכולת של כל אחד מההורים להעניק לילדיו בתוך ביתו את התנאים האופטימלים והצרכים להם זקוק הקטין.  ישנה אסכולה אחרת אשר מאמינה שמשמורת משותפת אינה בהכרח משרתת את טובתו של הקטין  וכי הקטין זקוק למקום מגורים וסביבה בטוחה ומגוננת, מבלי שינוע עם תיק מלא בגדים מבית לבית והמוביליות הזו עשויה לבלבל אותו וליצור אצלו קונפליקט. בכל מקרה, בית משפט אשר מונחת לפניו תביעה למשמורת משותפת או מועלית דרישה כזו על ידי אחד הצדדים יבחן סוגיה זו כאשר גם פה העקרון המנחה הוא טובת הילד.
 

המידע שמובא לרשות הגולשים באתר אינו בא במקום או כתחליף לייעוץ משפטי.