דיני משפחה

ידועים בציבור

ההגדרה המקובלת ל"ידועים בציבור" היא בני זוג שלא נישאו כדת וכדין אך הם חיים ביחד תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף. בארץ המעמד המשפטי של ידועים בציבור התחזק בשנים האחרונות והושווה בהרבה חוקים למעמדם של בני זוג נשואים. יתרה מזו, מעמד של אישה הנפרדת ממי שהיה הידוע בציבור שלה משך פרק זמן מסויים, מקנה לה זכות למזונות ממנו גם אחרי הפירוד שכן הזכות למזונות נובעת כחיוב מדיני החוזים ולא חיוב על פי הדין האישי, שחל על בני זוג נשואים, שם לאישה גרושה נשללת הזכות למזונות עם גירושיה.
יחד עם זאת, עדיין קיימים קשיים בהן נתקלות משפחות הידועים בציבור כגון חוק משפחות חד הוריות אינו מאפשר קבלת הטבות להורה יחיד במידה שהוא ידוע/ה בציבור, בני זוג כאלו לא נרשמים במשרד הפנים כבני זוג, אינם זכאים למשכנתא כזוג/משפחה אלא אם יש להם ילד משותף ועוד.
התא המשפחתי הזה שנקרא "ידועים בציבור" משקף למעשה את רצונם של צדדים לקיים חיים שיתופיים כתא משפחתי לכל דבר ועניין, אולם להתרחק מהתערבות שלטונית ולא למסד את הקשר ביניהם באמצעות מסמך או הצהרה טקסית.


מהו המשטר הרכושי החל?
המשטר הרכושי החל על בני זוג ידועים בציבור הוא משטר שיתופי, כאשר בפסיקה  נקבעו לא אחת תקופות זמן שונות של חיי שיתוף ומשק בית משותף שיאשרו את ההכרה כי בני הזוג הללו יכנסו להגדרת ידועים בציבור והמשטר הרכושי שיחול עליהם הינו חזקת השיתוף הקובעת,שכל מה שצברו בני הזוג הללו בתקופת החיים המשותפים שייכת לשני בני הזוג בחלקים שווים.
בפסק דין מעניין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה של השופטת יעל וולנר, (ע"מ 264/05), נקבע כי זוג שחי ביחד שלוש שנים, וניהל משק בית משותף אינם ידועים בציבור ולא חלה עליהם חזקת השיתוף. השופטת ולנר, שדחתה את הערעור קבעה כי אין תנאי סף מינימלים לצורך הכרה בבני זוג "כידועים בציבור" וגם לא קיימת הגדרה אחידה של המושג. לדברי השופטת אחד המבחנים המרכזיים לבחינת "חיי המשפחה" הינו תקופת חיים משותפת משמעותית ורצון למחוייבות האחד לשני, המדמה יחסים של זוג נשוי. פסק דין זה מהווה חריג מסויים מהנורמה שהייתה מקובלת בבתי משפט שאישרו את ההכרה בזוג כידועים בציבור גם אם חיו יחדיו פרק זמן קצר הרבה יותר/


המידע שמובא לרשות הגולשים באתר אינו בא במקום או כתחליף לייעוץ משפטי.